Elsődleges kártya

A NEK kártya lehet elsődleges és másodlagos kártya, ugyanakkor az elsődleges kártyához több másodlagos kártya is hozzárendelhető.

Az elsődleges kártya egy, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő, elektronikus hordozóval ellátott kártya. Az elsődleges kártya tehát egy fizikailag is létező eszköz.

Az elsődleges kártya vizuálisan tartalmazza a kártyafelhasználó arcképmását, családi és utónevét, a NEK-re utaló jelzést, a kártya egyedi sorszámát, a kártya elektronikus egyedi azonosítóját, valamint a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját.

Mindezeken túl az elsődleges kártya tartalmazhatja a kártyafelhasználó születési helyét és idejét, lakó- vagy tartózkodási helyének településnevét, 14. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében az aláírását,törvény által meghatározott kibocsátás célját, illetve egyéb személyes adatot. Szerepelhet a kártyán továbbá a kártyakibocsátó megnevezése, a kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adat, a kibocsátási célja, valamint  a kártyakibocsátó által meghatározott egyéb, személyes adatnak nem minősülő adat.

Elsődleges kártya kibocsátása iránti kérelem

A kártya kibocsátása iránti kérelem a kártyakibocsátó által rendelkezésre bocsátott papír alapú vagy elektronikus űrlapon nyújtható be.
A kártyafelhasználó, illetve a kártyafelhasználó meghatalmazottja az elsődleges kártya kibocsátása iránti kérelmet beadhatja a szolgáltatást nyújtó kártyakibocsátónál, illetve a feljogosított adatfelvételezőnél.

Elsődleges kártya letiltása

A NEK kártya letiltását a kártyafelhasználó vagy a kártyafelhasználó meghatalmazottja a kártyakibocsátónál és a feljogosított adatfelvételezőnél kezdeményezheti.  A kártya letiltása esetén a kártya érvénytelenné válik.

Elsődleges kártya pótlása

A kártyafelhasználó az elsődleges kártya eltulajdonítása vagy elvesztése esetén az elsődleges kártya pótlása iránti kérelmét  írásban nyújthatja be az elsődleges kártya kibocsátójánál vagy a feljogosított adatfelvételezőnél. A kérelmet – személyes ügyintézés során– meghatalmazás útján is be lehet nyújtani a kártyakibocsátónál, illetve a feljogosított adatfelvételezőnél.

A kérelem beterjesztésekor szükséges nyilatkozni arról, hogy az eltulajdonított, elvesztett elsődleges kártyához hozzárendelt összes másodlagos kártya hozzárendelésre kerüljön-e az új elsődleges kártyához.

Elsődleges kártya cseréje

A kártyafelhasználó (vagy meghatalmazottja) az elsődleges kártya megrongálódása esetén az elsődleges kártya cseréje iránti kérelmét írásban nyújthatja be az elsődleges kártya kártyakibocsátónál, vagy a feljogosított adatfelvételezőnél. Ebben az esetben a megrongálódott kártyát a kártya cseréje iránti kérelemmel együtt kell leadni.

A kérelem beterjesztésekor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az eltulajdonított, elvesztett elsődleges kártyához hozzárendelt összes másodlagos kártya hozzárendelésre kerüljön-e az új elsődleges kártyához.

Elsődleges kártya érvényességének meghosszabbítása

Az elsődleges kártya érvényességének meghosszabbítását az adott szolgáltatást nyújtó kártyakibocsátónál, illetve a feljogosított adatfelvételezőnél lehet benyújtani, amennyiben:

  • a kártyán megjelenített és elektronikusan szereplő adataiban nem következett be változás a kártya megszemélyesítése óta,
  • a kártya érvényességi ideje még nem járt le, 
  • a kártyán  nincs feltüntetve a kártya érvényességére vonatkozó adat,
  • a kérelem a kártyafelhasználói regisztráció érvényességének lejárta előtt legalább 30 nappal lett benyújtva.